පැළඳිය හැකි

 • Air Purifier / Wearable / AP-W01

  වායු පවිතකාරක / පැළඳිය හැකි / ඒපී-ඩබ්ලිව් 01

  මෙම මාලයේ වායු පවිතකාරක මඟින් negativeණ ඔක්සිජන් අයන මිලියන 1 ක් නිකුත් කරයි, ඔබ වටා ඇති වාතය පිරිසිදු කරයි, ඔබට සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයක් ඵලදායි ලෙස සකසයි, දූවිලි, පීඑම් 2.5, පරාග, දුම වැනි වායු දූෂණය ඉවත් කරයි. , දිය ඇල්ල හෝ කන්ද) ඔබේ පැත්තේ. ඔබ වනාන්තරයේ සිටින බවක් ඔබට දැනෙනු ඇත. ඔබ යන සෑම තැනකම එය ඔබව වටා ඇති මීටර් 1 ක් පවිත්‍ර කරයි, ඔබව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇවිදීමේ ආරක්‍ෂක කවයක් නිර්මාණය කරයි. එබැවින් දූෂණ ගැටලුව ගැන කරදර නොවන්න, මාලයේ වායු පවිතකාරකය ඔබව සැමවිටම ඔතා තබයි, එය සැමවිටම ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ආරක්‍ෂිත ප්‍රදේශයක ඔබ සිටිනු ඇත.

  මෙම සෘණ අයන වායු මාලය මානසික අවපීඩනය, නින්ද නොයාම, මනෝභාවය සහ නින්දේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ද ක්‍රියා කරන අතර ඩෙසිබල් 5 ක නිශ්ශබ්ද මෙහෙයුමකින් ඔබේ හොඳ නින්දේ ගුණාත්මක භාවය සාර්‍ථක වන අතර ඔබේ සිහින වලට බාධා නොවන අයුරින් සැලකිලිමත් වේ.

  එහි ඇති විශාල බැටරිය පැය 10-12 අතර කාලයක් පැවතිය හැකි අතර, එය ඔබගේ මුළු දවසම අවශ්‍යතාවයට ප්‍රමාණවත් වන අතර ඉක්මනින් ආරෝපණය වීමත් සමඟ ඔබේ ඊළඟ දවසේ අවශ්‍යතාවය සඳහා සූදානම්ව සිටින්න.

  එය ඔබේ බෙල්ලට අඳින්න, ඕනෑම තැනකට ගෙන යාමට පහසු, හොඳ තත්ත්වයේ එල්ලෙන නූලක්, අඩු බරක් සහ බෙල්ලේ ඇඳීම සඳහා පීඩනයක් නැත. තවද එහි ඇති අනර්ඝ මෝස්තරය නිසා එය අලංකාර සැරසිල්ලක් ද වේ. එය කාර් වාතාශ්‍රය මත සවි කිරීමට හෝ මේසය මත තැබීමට ද තිබේ.

  වෙළඳ නාම ප්‍රවර්‍ධනය සඳහා කදිම තේරීමක්. ලාංඡනය මුද්‍රණය කිරීමට හෝ ලේසර් මඟින් මුද්‍රණය කළ හැකිය.

 • Air Purifier / Wearable / AP-W02

  වායු පවිතකාරක / පැළඳිය හැකි / ඒපී-ඩබ්ලිව් 02

  පැළඳිය හැකි මෙම කුඩා වායු පවිතකාරකය මඟින් ඔබට සහ ඔබේ ආදරණීයයන්ට හොඳින් ආරක්‍ෂා කර ගත හැකි නමුත් එය ඉතා කුඩා එකක් වූවත් එළිමහන් 1m³ හෝ ගෘහස්ථ 3m³ ආරක්‍ෂක කවයක් සෑදීම සඳහා වැඩ කළ හැකිය. මෙම මාලයේ වායු පවිතකාරක මඟින් negativeණ ඔක්සිජන් අයන මිලියන 6.5 ක් මුදා හරින අතර, ඔබ වටා ඇති වාතය පිරිසිදු කර, ඔබට සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයක් නිර්‍මාණය කරයි, දූවිලි, පීඑම් 2.5, පරාග, දුම වැනි වායු දූෂණය ඵලදායීව ඉවත් කරන අතර ස්වාභාවික පසුබැසීම් වල දක්නට ලැබෙන අණු ද ගෙන එයි ( වෙරළ, දිය ඇල්ල හෝ කන්ද) ඔබේ පැත්තට. ඔබ වනාන්තරයේ සිටින බවක් ඔබට දැනෙනු ඇත. ඔබ යන සෑම තැනකම එය ඔබ වටා ඇති කාමර 1 ක් පවිත්‍ර කර ඔබව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇවිදීමේ ආරක්‍ෂක කවයක් නිර්මාණය කරයි. ඔබ මාලයේ වායු පවිතකාරකය සමඟ සිටින තාක් දුරට දූෂණ ගැටලුව ගැන කරදර නොවන්න, එය සැමවිටම ඔබව ආවරණය කරයි, එය සැමවිටම ඔබට ගැලපෙන ආරක්‍ෂිත ප්‍රදේශයක සිටිනු ඇත.

  මෙම සෘණ අයන වායු මාලය මානසික අවපීඩනය, නින්ද නොයාම, මනෝභාවය සහ නින්දේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරන අතර නිශ්ශබ්දව ක්‍රියා කිරීම ඔබේ හොඳ නින්දේ ගුණාත්මක භාවය සහතික කරන අතර ඔබේ සිහින වලට කරදරයක් නොවේ.

  එහි විශාල බැටරිය පැය 10-12 අතර කාලයක් වැඩ කරන අතර එය දිනකට අවශ්‍යතාවයට ප්‍රමාණවත් වන අතර පැය 1-2 ක් ඉක්මනින් ආරෝපණය වන විට ඔබේ ඊළඟ දවසේ අවශ්‍යතාවය සඳහා සූදානම් වන්න.

  එය ඔබේ බෙල්ලට පැළඳීමෙන් කිසිදු පීඩනයක්, හොඳ තත්ත්වයේ එල්ලෙන නූල් සහ සැහැල්ලු බරක් තිබිය යුතුය. පැහැදිලිවම එය කදිම සැරසිලි ද වේ. එය කාර් වාතාශ්‍රයට සවි කිරීමට හෝ මේසය මත හෝ ඔබේ ඇඳ අසල තැබීමට ද තිබේ.

  වෙළඳ නාම ප්‍රවර්‍ධනය සඳහා කදිම තේරීමක්. ලාංඡනය මුද්‍රණය කිරීමට හෝ ලේසර් මඟින් මුද්‍රණය කළ හැකිය.

 • Air Purifier / Wearable / AP-W03

  වායු පවිතකාරක / පැළඳිය හැකි / ඒපී-ඩබ්ලිව් 03

  පැළඳිය හැකි මෙම කුඩා මාලයේ වායු පවිතකාරක මඟින් ඔබ සහ ඔබේ ආදරණීයයන් හොඳින් ආරක්ෂා කර ගත හැකි නමුත් එය ඉතා කුඩා වුවත් ආරක්ෂිත වට රවුමක් සෑදීම සඳහා එළිමහන් 1m³ හෝ 3m³ ප්‍රදේශය ඵලදායීව පිරිසිදු කළ හැකිය. මෙම මාලයේ වායු පවිතකාරකය highණ අයන මිලියන 99 ක සුපිරි ඝනත්වයක් මුදා හරින අතර ඔබ වටා ඇති වාතය පිරිසිදු කරයි, ඔබට සෞඛ්‍ය සම්පන්න හුස්ම ගැනීමේ පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි, දූවිලි, පීඑම් 2.5, පරාග, දුම වැනි වායු දූෂණය ඵලදායීව ඉවත් කර වෙරළ, දිය ඇල්ල ගෙන එයි නැතහොත් ඔබේ පැත්තට කන්ද. ඔබ යන සෑම තැනකම එය ඔබ වටා ඇති කාමර 1 ක් පවිත්‍ර කරන අතර ඔබව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇවිදින මුර කවයක් නිර්මාණය කරයි. ඔබ මාලයේ වායු පවිතකාරකය සමඟ සිටින තාක් දුරට දූෂණ ගැටලුව ගැන කරදර නොවන්න, එය සැම විටම ඔබව ආරක්‍ෂිතව ඔතා තබන අතර, එය සැම විටම ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ආරක්‍ෂිත ප්‍රදේශයක සිටිනු ඇත.

  මෙම සෘණ අයන වායු මාලය මානසික අවපීඩනය, නින්ද නොයාම, මනෝභාවය සහ නින්දේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරන අතර නිශ්ශබ්දව ක්‍රියා කිරීම ඔබේ හොඳ නින්ද සහ සිහින ආරක්ෂා කරයි.

  එහි විශාල බැටරිය පැය 10-12 අතර කාලයක් වැඩ කරන අතර එය දිනකට අවශ්‍යතාවයට ප්‍රමාණවත් වන අතර පැය 1-2 ක් ඉක්මනින් ආරෝපණය වන විට ඔබේ ඊළඟ දවසේ අවශ්‍යතාවය සඳහා සූදානම් වන්න.

  එය ඔබේ බෙල්ලට පැළඳීමෙන් කිසිදු පීඩනයක්, හොඳ තත්ත්වයේ එල්ලෙන නූල් සහ සැහැල්ලු බරක් තිබිය යුතුය. පැහැදිලිවම එය කදිම සැරසිලි ද වේ. ඔබේ ඇඳ අසල මේසය මත හෝ තැබීමට ද එය තිබේ.

  වෙළඳ නාම ප්‍රවර්‍ධනය සඳහා කදිම තේරීමක්.

 • Air Purifier / Wearable / AP-W04

  වායු පවිතකාරක / පැළඳිය හැකි / ඒපී-ඩබ්ලිව් 04

  මෙම සරල ආලෝක වායු පවිතකාරකය සැලසුම් කර ඇත්තේ බෙල්ලේ එල්ලෙන පරිදි, ඔබ යන ඕනෑම තැනක මුදා හරින සෘණ අයන ඔබ වටා ඇති වාතය පිරිසිදු කරන අතර සෑම විටම ඔබව ආරක්ෂා කරයි. ඔබ හොඳින් රැක බලා ගන්නා බව ඔබට සහතික විය හැකිය. ඔබට එය ඩෙස්ක්ටොප් එකට හෝ ඔබේ කාරයටද තැබිය හැකිය. සරල සැලසුම ද අලංකාර අලංකාරයකි.

 • Air Purifier / Wearable / AP-W05

  වායු පවිතකාරක / පැළඳිය හැකි / ඒපී-ඩබ්ලිව් 05

  මෙම සුන්දර සැහැල්ලු වායු පවිතකාරකය සැලසුම් කර ඇත්තේ බෙල්ලේ එල්ලෙන ළමුන් සඳහා, හුරුබුහුටි හැඩය, දීප්තිමත් වර්ණය සඳහා ය. පවිතකාරක මඟින් සෘණ අයන මුදා හරින අතර වාතයේ ඇති අහිතකර වායූන් මුළුමනින්ම පිරිසිදු කර දරුවන් ආරක්ෂා කරයි. ඔබේ දරුවන් හොඳින් රැකබලා ගන්නා බවට ඔබට සහතික විය හැකිය. සෑම විටම ආරක්ෂාව සඳහා එය ඕනෑම තැනකට ගෙන යන්න.