වායු පවිතකාරක

 • Air Purifier / Wearable / AP-W01

  වායු පවිතකාරක / පැළඳිය හැකි / ඒපී-ඩබ්ලිව් 01

  මෙම මාලයේ වායු පවිතකාරක මඟින් negativeණ ඔක්සිජන් අයන මිලියන 1 ක් නිකුත් කරයි, ඔබ වටා ඇති වාතය පිරිසිදු කරයි, ඔබට සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයක් ඵලදායි ලෙස සකසයි, දූවිලි, පීඑම් 2.5, පරාග, දුම වැනි වායු දූෂණය ඉවත් කරයි. , දිය ඇල්ල හෝ කන්ද) ඔබේ පැත්තේ. ඔබ වනාන්තරයේ සිටින බවක් ඔබට දැනෙනු ඇත. ඔබ යන සෑම තැනකම එය ඔබව වටා ඇති මීටර් 1 ක් පවිත්‍ර කරයි, ඔබව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇවිදීමේ ආරක්‍ෂක කවයක් නිර්මාණය කරයි. එබැවින් දූෂණ ගැටලුව ගැන කරදර නොවන්න, මාලයේ වායු පවිතකාරකය ඔබව සැමවිටම ඔතා තබයි, එය සැමවිටම ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ආරක්‍ෂිත ප්‍රදේශයක ඔබ සිටිනු ඇත.

  මෙම සෘණ අයන වායු මාලය මානසික අවපීඩනය, නින්ද නොයාම, මනෝභාවය සහ නින්දේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ද ක්‍රියා කරන අතර ඩෙසිබල් 5 ක නිශ්ශබ්ද මෙහෙයුමකින් ඔබේ හොඳ නින්දේ ගුණාත්මක භාවය සාර්‍ථක වන අතර ඔබේ සිහින වලට බාධා නොවන අයුරින් සැලකිලිමත් වේ.

  එහි ඇති විශාල බැටරිය පැය 10-12 අතර කාලයක් පැවතිය හැකි අතර, එය ඔබගේ මුළු දවසම අවශ්‍යතාවයට ප්‍රමාණවත් වන අතර ඉක්මනින් ආරෝපණය වීමත් සමඟ ඔබේ ඊළඟ දවසේ අවශ්‍යතාවය සඳහා සූදානම්ව සිටින්න.

  එය ඔබේ බෙල්ලට අඳින්න, ඕනෑම තැනකට ගෙන යාමට පහසු, හොඳ තත්ත්වයේ එල්ලෙන නූලක්, අඩු බරක් සහ බෙල්ලේ ඇඳීම සඳහා පීඩනයක් නැත. තවද එහි ඇති අනර්ඝ මෝස්තරය නිසා එය අලංකාර සැරසිල්ලක් ද වේ. එය කාර් වාතාශ්‍රය මත සවි කිරීමට හෝ මේසය මත තැබීමට ද තිබේ.

  වෙළඳ නාම ප්‍රවර්‍ධනය සඳහා කදිම තේරීමක්. ලාංඡනය මුද්‍රණය කිරීමට හෝ ලේසර් මඟින් මුද්‍රණය කළ හැකිය.

 • Air Purifier / Wearable / AP-W02

  වායු පවිතකාරක / පැළඳිය හැකි / ඒපී-ඩබ්ලිව් 02

  පැළඳිය හැකි මෙම කුඩා වායු පවිතකාරකය මඟින් ඔබට සහ ඔබේ ආදරණීයයන්ට හොඳින් ආරක්‍ෂා කර ගත හැකි නමුත් එය ඉතා කුඩා එකක් වූවත් එළිමහන් 1m³ හෝ ගෘහස්ථ 3m³ ආරක්‍ෂක කවයක් සෑදීම සඳහා වැඩ කළ හැකිය. මෙම මාලයේ වායු පවිතකාරක මඟින් negativeණ ඔක්සිජන් අයන මිලියන 6.5 ක් මුදා හරින අතර, ඔබ වටා ඇති වාතය පිරිසිදු කර, ඔබට සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයක් නිර්‍මාණය කරයි, දූවිලි, පීඑම් 2.5, පරාග, දුම වැනි වායු දූෂණය ඵලදායීව ඉවත් කරන අතර ස්වාභාවික පසුබැසීම් වල දක්නට ලැබෙන අණු ද ගෙන එයි ( වෙරළ, දිය ඇල්ල හෝ කන්ද) ඔබේ පැත්තට. ඔබ වනාන්තරයේ සිටින බවක් ඔබට දැනෙනු ඇත. ඔබ යන සෑම තැනකම එය ඔබ වටා ඇති කාමර 1 ක් පවිත්‍ර කර ඔබව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇවිදීමේ ආරක්‍ෂක කවයක් නිර්මාණය කරයි. ඔබ මාලයේ වායු පවිතකාරකය සමඟ සිටින තාක් දුරට දූෂණ ගැටලුව ගැන කරදර නොවන්න, එය සැමවිටම ඔබව ආවරණය කරයි, එය සැමවිටම ඔබට ගැලපෙන ආරක්‍ෂිත ප්‍රදේශයක සිටිනු ඇත.

  මෙම සෘණ අයන වායු මාලය මානසික අවපීඩනය, නින්ද නොයාම, මනෝභාවය සහ නින්දේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරන අතර නිශ්ශබ්දව ක්‍රියා කිරීම ඔබේ හොඳ නින්දේ ගුණාත්මක භාවය සහතික කරන අතර ඔබේ සිහින වලට කරදරයක් නොවේ.

  එහි විශාල බැටරිය පැය 10-12 අතර කාලයක් වැඩ කරන අතර එය දිනකට අවශ්‍යතාවයට ප්‍රමාණවත් වන අතර පැය 1-2 ක් ඉක්මනින් ආරෝපණය වන විට ඔබේ ඊළඟ දවසේ අවශ්‍යතාවය සඳහා සූදානම් වන්න.

  එය ඔබේ බෙල්ලට පැළඳීමෙන් කිසිදු පීඩනයක්, හොඳ තත්ත්වයේ එල්ලෙන නූල් සහ සැහැල්ලු බරක් තිබිය යුතුය. පැහැදිලිවම එය කදිම සැරසිලි ද වේ. එය කාර් වාතාශ්‍රයට සවි කිරීමට හෝ මේසය මත හෝ ඔබේ ඇඳ අසල තැබීමට ද තිබේ.

  වෙළඳ නාම ප්‍රවර්‍ධනය සඳහා කදිම තේරීමක්. ලාංඡනය මුද්‍රණය කිරීමට හෝ ලේසර් මඟින් මුද්‍රණය කළ හැකිය.

 • Air Purifier / Wearable / AP-W03

  වායු පවිතකාරක / පැළඳිය හැකි / ඒපී-ඩබ්ලිව් 03

  පැළඳිය හැකි මෙම කුඩා මාලයේ වායු පවිතකාරක මඟින් ඔබ සහ ඔබේ ආදරණීයයන් හොඳින් ආරක්ෂා කර ගත හැකි නමුත් එය ඉතා කුඩා වුවත් ආරක්ෂිත වට රවුමක් සෑදීම සඳහා එළිමහන් 1m³ හෝ 3m³ ප්‍රදේශය ඵලදායීව පිරිසිදු කළ හැකිය. මෙම මාලයේ වායු පවිතකාරකය highණ අයන මිලියන 99 ක සුපිරි ඝනත්වයක් මුදා හරින අතර ඔබ වටා ඇති වාතය පිරිසිදු කරයි, ඔබට සෞඛ්‍ය සම්පන්න හුස්ම ගැනීමේ පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි, දූවිලි, පීඑම් 2.5, පරාග, දුම වැනි වායු දූෂණය ඵලදායීව ඉවත් කර වෙරළ, දිය ඇල්ල ගෙන එයි නැතහොත් ඔබේ පැත්තට කන්ද. ඔබ යන සෑම තැනකම එය ඔබ වටා ඇති කාමර 1 ක් පවිත්‍ර කරන අතර ඔබව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇවිදින මුර කවයක් නිර්මාණය කරයි. ඔබ මාලයේ වායු පවිතකාරකය සමඟ සිටින තාක් දුරට දූෂණ ගැටලුව ගැන කරදර නොවන්න, එය සැම විටම ඔබව ආරක්‍ෂිතව ඔතා තබන අතර, එය සැම විටම ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ආරක්‍ෂිත ප්‍රදේශයක සිටිනු ඇත.

  මෙම සෘණ අයන වායු මාලය මානසික අවපීඩනය, නින්ද නොයාම, මනෝභාවය සහ නින්දේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරන අතර නිශ්ශබ්දව ක්‍රියා කිරීම ඔබේ හොඳ නින්ද සහ සිහින ආරක්ෂා කරයි.

  එහි විශාල බැටරිය පැය 10-12 අතර කාලයක් වැඩ කරන අතර එය දිනකට අවශ්‍යතාවයට ප්‍රමාණවත් වන අතර පැය 1-2 ක් ඉක්මනින් ආරෝපණය වන විට ඔබේ ඊළඟ දවසේ අවශ්‍යතාවය සඳහා සූදානම් වන්න.

  එය ඔබේ බෙල්ලට පැළඳීමෙන් කිසිදු පීඩනයක්, හොඳ තත්ත්වයේ එල්ලෙන නූල් සහ සැහැල්ලු බරක් තිබිය යුතුය. පැහැදිලිවම එය කදිම සැරසිලි ද වේ. ඔබේ ඇඳ අසල මේසය මත හෝ තැබීමට ද එය තිබේ.

  වෙළඳ නාම ප්‍රවර්‍ධනය සඳහා කදිම තේරීමක්.

 • Air Purifier / Wearable / AP-W04

  වායු පවිතකාරක / පැළඳිය හැකි / ඒපී-ඩබ්ලිව් 04

  මෙම සරල ආලෝක වායු පවිතකාරකය සැලසුම් කර ඇත්තේ බෙල්ලේ එල්ලෙන පරිදි, ඔබ යන ඕනෑම තැනක මුදා හරින සෘණ අයන ඔබ වටා ඇති වාතය පිරිසිදු කරන අතර සෑම විටම ඔබව ආරක්ෂා කරයි. ඔබ හොඳින් රැක බලා ගන්නා බව ඔබට සහතික විය හැකිය. ඔබට එය ඩෙස්ක්ටොප් එකට හෝ ඔබේ කාරයටද තැබිය හැකිය. සරල සැලසුම ද අලංකාර අලංකාරයකි.

 • Air Purifier / Wearable / AP-W05

  වායු පවිතකාරක / පැළඳිය හැකි / ඒපී-ඩබ්ලිව් 05

  මෙම සුන්දර සැහැල්ලු වායු පවිතකාරකය සැලසුම් කර ඇත්තේ බෙල්ලේ එල්ලෙන ළමුන් සඳහා, හුරුබුහුටි හැඩය, දීප්තිමත් වර්ණය සඳහා ය. පවිතකාරක මඟින් සෘණ අයන මුදා හරින අතර වාතයේ ඇති අහිතකර වායූන් මුළුමනින්ම පිරිසිදු කර දරුවන් ආරක්ෂා කරයි. ඔබේ දරුවන් හොඳින් රැකබලා ගන්නා බවට ඔබට සහතික විය හැකිය. සෑම විටම ආරක්ෂාව සඳහා එය ඕනෑම තැනකට ගෙන යන්න.

 • Air Purifier / Sterilizer / AP-S01

  වායු පවිතකාරක / විෂබීජහරණය / ඒපී-එස් 01

  මෙම අතේ ගෙන යා හැකි වායු පවිතකාරක ප්‍රබල වාතය පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සහ වන්ධ්‍යාකරණ ක්‍රියාවලිය ඒකාබද්ධ කරයි. ඉදි කරන ලද යූවීසී ලාම්පු පබළු සමඟ බැක්ටීරියා සහ විෂබීජ නාශක ඵලදායීව විනාශ කළ හැකිය. තවද එහි උසස් උසස් මට්ටමේ පිරිසිදු කිරීමේ අවධීන් සමඟ, සෑම අංශයක්ම හානිකර කරුණු, වායුව සහ බැක්ටීරියා වලින් ඔබව ආරක්ෂා කරයි. පීඑම් 2.5, දූවිලි, පරාග, දුම, බැක්ටීරියා, විෂබීජ, ෆෝමල්ඩිහයිඩ්, බෙන්සීන්, වීඕසී සහ නරක සුවඳ ආදියෙන් ඔබව ආරක්ෂා කර ගන්න.

   

  පැය 5 සිට 8 දක්වා පැවතිය හැකි බැටරියක් සහිත අතේ ගෙන යා හැකි පවිතකාරකයක් ලෙස ඔබට ඕනෑම තැනකට ගෙන යාමට පහසුය. එය ඔබ සමඟ රැගෙන යන්න, ඔබ සැම විටම ආරක්ෂා වේ.

 • Air Purifier / Sterilizer / AP-S02

  වායු පවිතකාරක / විෂබීජහරණය / ඒපී-එස් 02

  බහුකාර්‍ය සංයෝජනය, යූවීසී වන්ධ්‍යාකරණය, negativeණ අයන පවිත්‍රකරණය සහ හෙපා පිරිසිදු කිරීම 99% කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් හානිකර දේ ඵලදායීව ඉවත් කරයි. මෙම ආකර්ෂණීය වායු පවිතකාරක විෂබීජහරණය සෑම අංශයකින්ම ඔබේ සෞඛ්‍යය ආරක්‍ෂා කරයි.

  ඔබට එය ඕනෑම තැනක, විනෝද චාරිකාවක් සඳහා, ඔබේ කාරයේ, ඔබේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හෝ ඔබේ ඇඳ අසල යන ඕනෑම තැනකට ගෙන යා හැකි බැටරි සවි කිරීමකින් එය රිසිකරණය කළ හැකිය. සෑම අවස්ථාවකදීම ඔබව ආරක්ෂා කරන්න. එහි ඇරෝමැටෙරපි ක්‍රියාකාරිත්වය ද ඇත, ඔබ කැමති සුවඳ විලවුන් කරන්න, ජීවිතය වඩාත් ප්‍රීති කරන්න.

 • Air Purifier / Sterilizer / AP-S03

  වායු පවිතකාරක / විෂබීජහරණය / ඒපී-එස් 03

  මෙම ආදර්ශ පිරිසිදුකාරකය UVA / UVC ද්විත්ව වන්ධ්‍යාකරණ ක්‍රියාවලිය සමඟ ක්‍රියා කරන අතර එමඟින් බැක්ටීරියා සහ විෂබීජ ඵලදායීව විනාශ කිරීම සහතික කෙරේ. හානිකර දේ විනාශ කිරීම සඳහා ඉහළ සාන්ද්‍රණයකින් යුත් අයන මුදා හැරීමත් සමඟ. පිරිසිදු කරන්නා ඔබට ආරක්‍ෂිත පරිසරයක් සහතික කරයි.

   

  සරල සැලසුම සහ රබර් අත් හැඟීම සුඛෝපභෝගී අත්දැකීමක් ලබා දෙයි. පැය 4 ක් පවතින බැටරියක් සමඟ ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම තැනකට ගෙන යාමට පානීයයි.

 • Air Purifier / Sterilizer / AP-S04

  වායු පවිතකාරක / විෂබීජහරණය / ඒපී-එස් 04

  සරලව සැලසුම් කරන ලද වාතය පිරිසිදු කරන්නා වාතයේ ඇති අහිතකර ද්‍රව්‍ය පෙරීම සඳහා H13 HEPA කාර්යක්ෂමතාවයෙන් ගබඩා කර ඇත. එය UVA/UVC ලාම්පු දෙකම මඟින් නිපදවන බලවත් විෂබීජ නාශකයක් වන අතර බැක්ටීරියා සහ විෂබීජ විනාශ කිරීමට ප්‍රබල ක්‍රියාකාරකමක් සිදු කරයි. එහි ආරක්ෂාව යටතේ ඔබ ආරක්ෂිතයි.

  හැඩකාර මෝස්තරය ද අලංකාර සැරසිලි ය. ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම තැනක එය තැබිය හැකිය.

 • Air Purifier / Sterilizer / AP-S05

  වායු පවිතකාරක / විෂබීජහරණය / ඒපී-එස් 05

  මෙම ආකර්ෂණීය වායු පවිතකාරකය පාරජම්බුල කිරණ පහන් පබළු වලින් සෑදී ඇති අතර 99.9% ක් බැක්ටීරියා සහ විෂබීජ නාශක ඵලදායීව විනාශ කරයි. පාරජම්බුල තරංග ආයාම මඟින් බැක්ටීරියා වෛරස් වල ඇති ඩීඑන්ඒ හෝ ආර්එන්ඒ වල අණුක ව්‍යුහය පහසුවෙන් විනාශ කළ හැකි බවත්, වර්ධන සෛල මරණය හා ප්‍රජනන සෛල මරණය සිදු කරන බවත්, වන්ධ්‍යාකරණයේ හා විෂබීජහරණය කිරීමේ බලපෑම ලබා ගත හැකි බවත් විද්‍යාව පෙන්වා දී ඇත.

  එය අධි ශක්ති negativeණ අයන උත්පාදක යන්ත්‍රයකින් ද සමන්විත වන අතර, ඔබ හුස්ම ගන්නා සෑම අවස්ථාවකම වනාන්තරයේ මෙන් ඔබට දැනෙනු ඇත.

  සංයුක්ත සැලසුම ඉඩ ලබා නොගනී, එකවර ක්‍රියා කළ පසු එය නිශ්ශබ්දව දිව යයි, වාතයේ ඇති බැක්ටීරියා සහ දූවිලි අංශු කාර්‍යක්‍ෂම ලෙස විනාශ කරයි. සම්පුර්ණ කාර් පිරිසිදු කිරීම මඟින් ඔබට ආරක්‍ෂිත සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න රිය පැදවීමේ පරිසරයක් ලබා දෙන අතර සෞඛ්‍ය සම්පන්න ගමනක් භුක්ති විඳීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. 

 • Air Purifier / Sterilizer / AP-S06

  වායු පවිතකාරක / විෂබීජහරණය / ඒපී-එස් 06

  මෙම සරල සැලසුම් කරන ලද වායු පවිතකාරකය වන්ධ්‍යාකරණ ක්‍රියාවලිය සහ වාතය පිරිපහදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඒකාබද්ධ කරන අතර ආකර්ෂණීය පෙනුමෙන් එය වාතය පිරිපහදු කිරීම සඳහා හොඳ විකල්පයකි.

  එහි වෘත්තීය පාරජම්බුල කිරණ විෂබීජ නාශක ක්‍රියා කරන්නේ පාරජම්බුල කිරණ ලාම්පු 3 ක පූර්ණ ෆොටෝලයිසිස් සමඟ වන අතර, පිරිසිදු කිරීමෙන් පසු පිටත වාතය පාරජම්බුල කිරණ ප්‍රතිකාර කාමරයට ඇතුළු කරයි, පසුව 250-270 තරංග ආයාම පාරජම්බුල කිරණ මුදා හරින අතර වාතයේ ඉතිරි වන ඒවා විනාශ කරයි. විෂබීජ වල ඩීඑන්ඒ සහ ආර්එන්ඒ වල අණුක ව්‍යුහය විෂබීජහරණය කිරීමේ බලපෑම ලබා ගනී. 99.9% කාර්යක්ෂමතාවයෙන් බැක්ටීරියා සහ විෂබීජ විනාශ වේ.

  Ionණාත්මක අයන මුදා හැරීම, විටමින් වලින් පිරුණු වාතය ලබා දෙන්න. අහිතකර අයන වාතයේ විටමින් ලෙස හැඳින්වෙන අතර එමඟින් දූවිලි හා රසය අඩු කිරීමටත් වාතයේ සුවපහසුව වැඩි කිරීමටත් වර්ෂාවෙන් පසු වනාන්තරයේ හුස්ම ගැනීම ඇති කිරීමටත් හැකි වේ. අවට වාතය ලබා ගැනීමේ සැලසුම, මුළු නිවසම ආවරණය වන පරිදි පිරිසිදු වාතය වේගයෙන් ලබා දීම. 

  ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම තැනකට ගෙන යාමට අතේ ගෙන යා හැකි බැටරිය සහ හැසිරවීම සහ ඔබේ රාත්‍රී කාලය සඳහා ආකර්ශනීය මෘදු රාත්‍රී විදුලි පහන්. වායු පවිතකාරක සඳහා එය කදිම තේරීමකි.

 • Air Purifier / Sterilizer / AP-S07

  වායු පවිතකාරක / විෂබීජහරණය / ඒපී-එස් 07

  ගෙන යා හැකි වායු පවිතකාරකය නවීන ලෙස සැලසුම් කර ඇති අතර ප්‍රමාණය ජල බෝතලයක් ලෙස ඇත. ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම තැනකට ගෙන යාම ඔබට පහසු ය. එහි ඉහළම වාතයේ ඇති අහිතකර ද්‍රව්‍ය පිරිසිදු කළ හැකි, පීඑම් 2.5, දූවිලි, පරාග, දුම වැනි 99.9% හානිකර අංශු ඉවත් කළ හැකි එච් 13 හෙපා පෙරහනකින් සමන්විත වේ. එය පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්‍රයක් පමණක් නොව වන්ධ්‍යාකරණයක් ද වන අතර එය UVC/UVA LED විදුලි පහන් වලින් සමන්විත වන අතර එමඟින් ආලෝක තරංග ආයාමයෙන් බැක්ටීරියා සහ විෂබීජ 99% ක් ඵලදායීව විනාශ කළ හැකිය. විශේෂයෙන් කොවිඩ් -19 කාල පරිච්ඡේදයේදී එය බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වන අතර සමහර තර්ජනයන්ගෙන් හා හානිවලින් ඔබව ආරක්ෂා කළ හැකි අතර හොඳ ප්‍රතිශක්තිකරණ ශරීර තත්ත්වයක් ඇති කරයි.

  වායු පවිතකාරකය කාමර 10m³- 15m³ සඳහා ක්‍රියා කරන අතර එහි අද්විතීය වායු තාක්‍ෂණය මඟින් ශක්තිමත් වාත ප්‍රවාහයක් ඇති කරන අතර මිනිත්තු 10 කින් වාතය පිරිසිදු කරයි. ජීවිත කාලය පුරාම UVC/UVA LED විදුලි පහන් 10000 සමඟ ඔබට එහි දිගු කාලීන ආරක්‍ෂාව අපේක්ෂා කළ හැකිය. එමඟින් ඔබට කාර්, නිදන කාමර සහ කාර්‍යාලය වැනි ඔබේ පුද්ගලික අවකාශය පවිත්‍ර කළ හැකිය. එය ඔබගේ පෞද්ගලික අවකාශය තුළ ඔබට ආරක්‍ෂිත බවක් දැනෙන අතර ඔබේ පවුල ආරක්‍ෂා කර ගැනීමට උපරිම ලෙස උපකාරී වේ.

  පවිත්‍රකාරකයේ ක්‍රියා කරන්නේ සුවඳ විලවුන් වර්ගයක් වන අතර ඔබට කැමති රසය තීරණය කළ හැකිය. එය ඔබව ආරක්ෂා කරන බව පැවසීම සඳහා මෘදු නිල් විදුලි පහන් ද ඇත. රාත්‍රියේදී, මෝටර් රථයක හෝ නිදන කාමරයකදී එය තරමක් ආදර වාතාවරණයක් ඇති කරන අතර ඔබේ රාත්‍රී රිය පැදවීම නීරස හා කනස්සල්ලට හේතු නොව විනෝදයක් ගෙන දේ. නිදන කාමරයේදී එය ඔබේ කාමරය පිරිසිදු කරනවා පමණක් නොව ඔබේ ස්නායු ලිහිල් කිරීම, ඔබේ මනස ලිහිල් කිරීම සහ ඔබට මිහිරි නින්දක් ලබා දීමයි. එය ඇත්තෙන්ම එදිනෙදා ජීවිතයේ උපකාරී වන උපකරණයකි.

12 ඊළඟ> >> පිටුව 1/2